©EKOPRESS
Průmyslové technologie pro ekonomy

Průmyslové technologie pro ekonomy

Heřman Jan, Horová Olga

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024519074

Kč 550,–

Odkaz koš


Učebnice je určena k získání, příp. rozšíření znalostí zejména v oblastech výrobní techniky a vybraných, nejčastěji používaných technologií, s nimiž se mohou absolventi ekonomických univerzit setkat po nástupu do průmyslových podniků. Učební text se zaměřuje na problematiku základních výrobních prostředků, produkčních principů a technologických postupů, poskytuje čtenářům pohled na fungování vybraných oblastí výrobního procesu firmy a ukazuje na provázanost poznatků s dalšími teoretickými disciplínami, jako jsou ekonomika podniku, podnikový management, logistika, finanční řízení firmy a další.