©EKOPRESS
Ocenka imuščestva

Ocenka imuščestva

Heřman Jan

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024518503

Kč 380,–

Odkaz koš


Publikace seznamuje čtenáře jednak s metodami oceňování nehmotného majetku, movitého majetku i nemovitostí, a jednak s významem a postavením znalců a odhadců majetku. Také vysvětluje pojmy cena a hodnota a jejich modifikace, a rovněž přibližuje jednotlivé oceňovací standardy používané v ČR a konfrontuje je s přístupy používanými ve vyspělých zemích EU. Představuje a porovnává jednotlivé metody oceňování, vysvětluje rozdíly mezi administrativním a tržním způsobem stanovení hodnoty majetku. Rovněž uvádí čtenáře do problematiky praktických postupů při ocenění majetku podle platných norem jak podle Zákona o oceňování majetku, tak i na tržním principu. ?????????? ???????? ???????? ?? ?????? ? ???????? ?????? ?????????????? ???????, ????????? ? ??????????? ?????????, ?? ?????? ? ????????? ? ???????? ????????? ? ?????????. ????? ????? ????????? ??????? ????????? ? ???? ? ?? ???????????, ? ????? ????????? ??????????, ???????????? ? ??, ? ?????? ????? ???? ???????, ???????????? ? ???????? ??????? ??. ????? ?????????? ????????? ?????? ??????, ???????? ???????? ????? ???????????????? ? ???????? ???????? ??????????? ????????? ?????????. ?????????? ????? ????????? ????????? ???????????? ???????????? ????????? ?????? ????????? ? ???????????? ? ???????????? ???????????, ??? ??? ?????????? ? ?????? ?? ?????? ?????????, ? ????? ?? ?????? ????????? ????????.