©EKOPRESS
Prsa očima plastického chirurga

Prsa očima plastického chirurga

Úpravy vad; Zvětšení i zmenšení; Modelace a rekonstrukce

Měšťák Jan

Vyšlo: 2007

Provedení: Pevná vazba, A4

Stran: 92

Vydavatel: Grada

ISBN: 978-80-247-1834-7

149,–  běžná cena
Kč 130,–  sleva 13 %

Odkaz koš


Řekne-li se plastická chirurgie, většina lidí z laické či odborné veřejnosti si představí operování kosmetických vad, léčení popálenin či ošetřování úrazů obličeje a rukou. To je však ve skutečnosti jen část velmi širokého oboru, který zahrnuje i léčbu mnohých vrozených a získaných vad. Jedním z odvětví plastické chirurgie je i estetická chirurgie. Jejím úkolem je řešit různé kosmetické vady, ať již vrozené nebo vzniklé v průběhu života, kterými se člověk co do vzhledu liší od všeobecně uznávaného normálu či ideálu krásy a estetického vnímání. Estetická chirurgie řeší i převážnou většinu kosmetických vad prsů. Méně často se již zabývá problematikou rekonstrukce prsu po jeho odstranění pro nádorové onemocnění. A právě proto je tu kniha doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc., která svým čtenářkám (ale i čtenářům) přináší vše nejen o kosmetických vadách prsů, ale právě i o rekonstrukci po odstranění nádorového onemocnění. Sám autorem píše: …cílem našeho sdělení je seznámit čtenáře nejen s nápravou kosmetických vad prsů jako takových, ale také s rekonstrukcemi prsů při jejich ztrátě, dovolili jsme si rozšířit předkládaný text také o tuto problematiku, i když z praxe víme, že najít přesnou hranici, kde končí estetická chirurgie a začíná chirurgie plastická je často velmi obtížné.