©EKOPRESS
Manažerská etika

Manažerská etika

Bláha Jiří, Dytrt Zdenek

Vyšlo: 2003

Provedení: Měkká vazba, A5

Stran: 155

Vydavatel: Management Press

ISBN: 80-7261-084-8

210,–  běžná cena
Kč 183,–  sleva 13 %

Odkaz koš


Autoři analyzují metody a formy aplikace etických principů v praxi, včetně etických požadavků, které jsou kladeny zejména na management organizací. Pozornost věnují rovněž pojetí etiky v jednotlivých oborech lidské činnosti, např. v ekonomice, podnikání, veřejné správě, etice nadnárodních firem, či obraně proti neetickému jednání. Kniha je doplněna řadou případových studií a doporučení, které vycházejí především z domácí praxe.