©EKOPRESS
Marketing podle Kotlera

Marketing podle Kotlera

Jak vytvářet a ovládnout nové trhy

Kotler Philip

Vyšlo: 2001

Provedení: Pevná vazba, B5

Vydavatel: Management Press

ISBN: 80-7261-010-4

410,–  běžná cena
Kč 349,–  sleva 15 %

Odkaz koš


Program Marketing podle Kotlera je jeden z nejúspěšněnších přednáškových cyklů profesora Philipa Kotlera a kniha stejného názvu získala titul Marketingový bestseller . Program pomáhá manažerům pochopit všechny významné aspekty marketingu.Ve svém celku představuje neocenitelný zdroj myšlenek a nápadů pomáhajících manažerům k vyšší marketingové efektivnosti. Nejnovějš Kotlerovy úvahy zahrnují tyto oblasti: - Identifikace marketingových příležitostí. - Výěr správných tržních segmentů pro nové výrobky a služby. - Budování silných značek. - Tvorba marketingového mixu (rozšíření tradičních čtyř P ). - Získávání, udžování a pěstování loajality zákazníků - Tvorba a poskytování vyšší hodnoty pro zákazníky. - Efektivní marketingové plánování. - Využívání elektronického marketingu a cyberprostoru. Každou dílčí přednášku uzavírá série „otázek k zamyšlení“, jež marketingovým manažerům umožňují aplikovat nové poznatky na potřeby a situaci jejich vlastního podniku.Program obsahuje také tištěné ilustrativní „přehledy“, které pomáhají marketingovým manažerům aplikovat doporučené postupy v praxi.