©EKOPRESS
Odborný slovník anglicko-český

Odborný slovník anglicko-český

z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní

kolektiv, Bočánková Milena

3. rozšířené vydání

Vyšlo: 2004

Provedení: Pevná vazba, A4

Stran: 1046

Vydavatel: Linde

ISBN: 80-7201-253-3

540,–  běžná cena
Kč 486,–  sleva 10 %

Odkaz koš


Předkládaná publikace si klade za cíl seznámení s anglickou terminologií z oblasti ekonomiky, obchodu, měnové a finanční politiky, řízení a rozhodování. Pozornost je též věnována oblasti marketingu, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, pojišťovnictví a základní terminologii v oblasti EU. Slovník obsahuje více než 50 000 hesel a terminologických spojení. Součástí je seznam frekventovaných zkratek, souvisejících s uvedenou oblastí. Snahou autorů bylo postihnout slovní zásobu v praktickém kontextu a poskytnout tak uživateli rychlou orientaci v užití slova v obvyklém spojení (kolokaci). Překlad určitého termínu je často vázán na jeho použití v konkrétním kontextu. Příručka je užitečným pomocníkem podnikatelům, překladatelům, studentům a ostatním zájemcům o hlubší znalost slovní zásoby anglického jazyka.