©EKOPRESS
Terapie narušené komunikační schopnosti

Terapie narušené komunikační schopnosti

Lechta Viktor, kolektiv

Vyšlo: 2006

Provedení: Pevná vazba, B5

Stran: 390

Vydavatel: Portál

ISBN: 978-80-7178-961-1

479,–  běžná cena
Kč 431,–  sleva 10 %

Odkaz koš


Komunikační schopnost člověka je narušená v případě, že některá rovina jeho jazykového projevu působí rušivě vzhledem ke komunikačnímu záměru. Může jít o různě závažná narušení, mezi něž patří jak špatná výslovnost sykavek či koktavost, tak neschopnost artikulovat po cévní mozkové příhodě. Terapie, která musí být podložená důkladnou diagnostikou, se snaží problém odstranit nebo nalézt způsoby kompenzace. Kniha navazuje na publikaci Diagnostika narušené komunikační schopnosti ( Portál, 2003). Popisuje východiska, cíle, metody a formy terapie u široké škály poruch komunikace. Zabývá se terapií narušeného vývoje řeči, palatolalie a velofaryngální dysfunkce, poruch hlasu, dyslalie, afázie, koktavosti, dysartrie, breptavosti a specifických poruch čtení. Autory knihy jsou přední slovenští a čeští odborníci.