©EKOPRESS
Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů

Dvořáková Zuzana, kolektiv

Vyšlo: 2012/05

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 592

Vydavatel: C.H. Beck

ISBN: 978-80-7400-347-9

Kč 790,–

Odkaz koš


Odborná publikace podávající ucelený pohled na řízení lidských zdrojů shrnuje současné znalosti o organizaci personální práce a personálních procesech, analyzuje manažerské zkušenosti z řízení a vedení lidí a definuje nové trendy v řízení lidí.

Text je rozdělen do čtyř částí. Část I. – Personální práce v podniku, zachycuje vývoj názorů na personální práci a změny organizace personální práce v podniku. Část II. – Vnější prostředí podniku a personální činnosti, ukazuje jak se změny vnějšího prostředí promítají do jednotlivých personálních činností a celkové podnikové strategie lidských zdrojů. Část III. – Trendy v řízení lidských zdrojů, hodnotí využití informačních a komunikačních technologií v řízení lidských zdrojů, charakterizuje firemní komunikaci, společenskou odpovědnost korporací a HR controlling. Část IV. – Řízení lidských zdrojů ve specifických podmínkách přibližuje specifika personální práce v transnacionálních společnostech, v malých podnicích a v soukromých neziskových organizacích.

Publikace je určena manažerům, personalistům, odborníkům v personálních agenturách a studentům vysokých škol.