©EKOPRESS
Begleiter durch die deutsche Grammatik

Begleiter durch die deutsche Grammatik

Učebnice německé gramatiky s cvičeními a klíčem

Höppnerová Věra

Vyšlo: 2006

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 400

Vydavatel: EKOPRESS

ISBN: 978-80-87865-11-8

429,–  běžná cena
Kč 386,–  sleva 10 %

Dostupnost: 

sklademOdkaz koš


   Obsah a úvod | Ukázka z knihy | Adobe Reader

Kniha je užitečnou pomůckou pro každého, kdo si chce zopakovat, doplnit, popř. rozšířit své znalosti německé mluvnice. Její nové vydání je výrazně přepracované a podstatně rozšířené, zejména co se týče počtu cvičení k vyloženým mluvnickým jevům (je jich téměř 500).

Učebnice je určena širokému spektru uživatelů, zejména studentům středních a odborných škol. Ale i studující vysokých škol filologických, pedagogických aj. získají po jejím zvládnutí spolehlivé mluvnické znalosti na velmi solidní úrovni.

Výklad mluvnických jevů je stručný, nekomplikovaný a srozumitelný a řídí se hlediskem frekvence jevů (proto je např. budoucí čas probírán a po časech minulých).

Cvičení jsou řazena hned za výkladem daného jevu, aby je uživatel rychleji našel. Mluvnické jevy jsou do značné míry nacvičovány v souvislých textech nebo ve cvičeních dějově či tématicky spjatých. Tato zábavnější a záživnější forma vytváří příznivější podmínky pro zapamatování látky. Studující zde najde novinové články, krátké detektivky, obrázkové příběhy, reklamní letáčky, křížovky, básničky, anekdoty, přísloví a mnoho dalších originálních, mírně adaptovaných textů.

Učebnice si neklade za cíl rozšiřovat slovní zásobu studujících, protože pouhé zvládnutí mluvnických struktur představuje pro uživatele nemalý problém. U méně známých slovíček je obvykle uveden překlad.

Správná řešení všech jednoznačných cvičení, kterých je naprostá většina, jsou uvedena na konci učebnice v oddíle „Übungsschlüssel“.