©EKOPRESS
Centrální bankovnictví

Centrální bankovnictví

Revenda Zbyněk

3. aktualizované vydání

Vyšlo: 2011/01

Provedení: Pevná vazba, B5

Stran: 560

Vydavatel: Management Press

ISBN: 978-80-7261-230-7

Kč 769,–

Odkaz koš


Odborná publikace je věnována činnostem centrálních bank v tržních ekonomikách a navazujícím oblastem. Největší pozornost autor věnuje měnové politice, regulaci bank a dohledu nad nimi. Zabývá se měnovou teorií, vývojem emise a oběhu peněz, problematikou inflace a deflace a alternativami dalšího vývoje bankovních systémů. Teoretický výklad je důsledně srovnáván s praxí v České republice a dalších zemích. Třetí vydání reflektuje zásadní změny v posledních letech, včetně finanční a ekonomické krize.