©EKOPRESS
Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku

Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku

Mařík Miloš, Maříková Pavla

2. vydání

Vyšlo: 2005/05

Provedení: Měkká vazba, B5

Stran: 170

Vydavatel: EKOPRESS

ISBN: 80-86119-61-0

Cena: Kč 265,–
Hlavními podtituly této publikace jsou pojmy Ekonomická přidaná hodnota, Tržní přidaná hodnota a model CF ROI.
Ekonomická přidaná hodnota (EVA) se v posledním období stala pojmem, kterému je ve světě podnikání věnována velká pozornost. Hlavní podněty vycházely počátkem devadesátých let ze Spojených států, v následujícím období na ně navazují další práce. Účelem této publikace je navázat na tyto texty a vysvětlit, že aplikace EVA je záležitost složitější, než se při prvním seznámení může zdát. Správné a především ekonomicky smysluplné použití ekonomické přidané hodnoty znamená, že se musíme vypořádat s řadou ekonomických a zejména pak účetních problémů. Přes všechna problémová místa přináší koncept EVA řadu výhod, a to jak při hodnocení výkonnosti podniků, tak při jejich oceňování. Hlavní výhodou při hodnocení podniků je skutečnost, že v podobě EVA získáváme nástroj, který kombinuje výsledek hospodaření s velikostí rizika, které je spojeno s dosahováním tohoto výsledku, a sbližuje tak veličinu účetní s pohledy kapitálového trhu a investorů.
Dalším krokem ve vývoji teorie a praxe podnikového hospodářství, který je rozepsán v této knize, je metoda MVA (Market Value Added - tržní přidaná hodnota), vycházející z metody EVA.
Vedle zmíněných modelů hodnocení se v posledních letech objevují zmínky o dalším specifickém modelu pro analýzu a oceňování podniku - o modelu CF ROI, o kterém v naší literatuře zatím mnoho napsáno nebylo. Tento model, který je spíše využíván americkými poradenskými společnostmi obsahuje řadu inspirativních myšlenek, proto je mu věnována rozsáhlá kapitola této publikace.
Kniha dále obsahuje komplexní případovou studii na výpočet ukazatele EVA.
Předkládaná publikace je vhodná jak pro ekonomické pracovníky v naší podnikové a podnikatelské sféře, tak pro studenty ekonomických fakult vysokých škol.