Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Obchodní podmínky – způsob nákupu

Pokud jste během pohybu v nabídce našich webových stránek vybrali alespoň jeden titul, zobrazí se v horní části stránky ikona, která o této skutečnosti informuje. Kliknutím na tuto ikonu se Váš výběr zobrazí. Zde máte možnost změnit množství požadovaných výtisků nebo titul z výběru vyřadit. K výběru dalších titulů nebo k dokončení objednávky přejdete kliknutím na příslušná tlačítka ve formuláři.

Cena zboží i celková cena zásilky je uvedena v CZK a obsahuje DPH.

Po skončení výběru zboží zadejte do formuláře kontaktní údaje a označte způsob dodání zásilky.

V závislosti na celkové ceně objednaných titulů, vybraném způsobu jejich doručení a druhu zboží, jsou společně s cenou zboží účtovány následující poplatky:

Celková konečná cena zásilky obsahuje veškéré náklady spojené s dopravou zboží či balným.

Zásilka může být doručena Českou poštou dobírkou, nebo jako doporučená zásilka po převedení účtované částky na náš účet (platba musí být provedena z tuzemského bankovního účtu). Další možností je zboží si osobně vyzvednout v naší prodejně.

Zadané údaje zkontrolujte a odešlete objednávku.

Po odeslání objednávky budou zadané údaje zařazeny do našeho systému a na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude odesláno její potvrzení. V případě platby předem budou v tomto potvrzení uvedeny platební údaje (úhrada musí být provedena z tuzemského bankovního účtu) a v příloze bude přiložena proformafaktura. Dále zde bude uveden i odkaz na případné zrušení objednávky, který je však platný jen do chvíle, kdy začne být objednávka zpracovávána.

Daňový doklad Vám zašleme spolu s objednanými tituly.

Pro možnost objednat si zboží pomocí našeho elektronického obchodu musí mít Váš internetový prohlížeč povoleny soubory cookie.

Objednávky ze Slovenské republiky prosím směřujte na prodejce ve Slovenské republice, uvedené v odkazu kontakty.

Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí pouze na vyžádání a není prováděno opakovaně.

Pro případné dotazy a upřesnění týkající se objednávaného zboží i dotazy technického rázu, použijte e-mailovou adresu: zasilky@ekopress.cz nebo volejte 776 301 872, 776 094 472.

Osobní údaje zanesené do našeho systému jsou jednorázově využity pro potřebu zaslání zboží a evidence platby. Nejsou shromažďovány pro vytváření obchodních databází a podobné účely. Nakládání s osobními údaji upřesňuje dokument Ochrana osobních údajů.

Obchodní podmínky se řídí příslušnými zákony ČR.

Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a závaznost objednávky. O přijetí objednávky je kupující informován potvrzovacím e-mailem, který je zaslán na e-mail uvedený kupujícím v objednávce. Pokud potvrzovací e-mail s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Pokud objednané zboží nebude skladem, bude o této skutečnosti kupující informován prostřednictvím elektronické pošty.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva, na jejímž základě prodávající převádí vlastnictví zboží kupujícímu nebo se zavazuje k převedení tohoto vlastnictví a kupující hradí cenu tohoto zboží nebo se zavazuje k její úhradě.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky (nebo části objednávky), nebo okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Smlouvu lze uzavřít v českém či slovenském jazyce.

Zrušení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky. Objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu je závazná.
Prodávající si v následujících případech vyhrazuje právo zrušit objednávku (či její část):

O zrušení objednávky bude prodávající kupujícího do čtyř pracovních dnů informovat formou emailu. V případě, že bylo zboží uhrazeno předem, bude celková zaplacená částka vrácena na bankovní účet kupujícího do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného zboží Prodávající zašle zboží dostupné. V případě platby předem bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen na bankovní účet Kupujícího do 5 pracovních dnů od odeslání zboží.

Zrušení objednávky kupujícím. Kupující může objednávku zrušit ještě před její expedicí, a to buď e-mailem anebo telefonicky.

Odstoupení od smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy si sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.
Lhůta odstoupení od smlouvy běží, jde-li o:

Pro účely uplatnění práva odstoupení od smlouvy zašle kupující prodávajícímu spolu s vráceným zboží prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to podle kontaktních údajů uvedených na e-shopu, formou vyplnění tohoto formuláře (Odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí).

Po obdržení oznámení či formuláře pro odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupujícímu potvrzení o jeho přijetí.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

Kupující je povinen zasílat zboží prodávajícímu doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, prodávající si vyhrazuje právo takovou zásilku nepřevzít.

Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které od kupujícího obdržel (kromě dodatečných nákladů vzniklých navrácením zboží). Pro vrácení plateb bude použita forma uvedená v Prohlášení o odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 pracovních dnů od převzetí vráceného zboží, nikoliv však dříve než kupující zboží prodávajícímu předá. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění – tedy náležitosti reklamace, upravuje reklamační řád.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Pokud kupující nabyl pocitu, že byl prodávajícím poškozen, může postupovat na základě dokumentu Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Kontakt pro obchodní a platební styk:
Ekopress, s.r.o., K Oboře 578, Osnice, 252 42 Jesenice
Ičo: 61062529, Dič: CZ61062529
Registrace: Měst. soud Praha, odd. C, vložka 43180
Bankovní spojení: KB Praha 10, číslo účtu 7495450207/0100