Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Tituly nakladatelství Oeconomica
Aktuální otázky v oblasti správy  společností (Corporate Governance)
Aktuální otázky v oblasti správy společností (Corporate Governance)
Kubíček Aleš
1. vydání
188 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2330-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/00
Kč 464,–
Odkaz koš
Aktuální otázky v oblasti správy společností
Aktuální otázky v oblasti správy společností
Corporate Governance

e-Kniha

Kubíček Aleš
1. vydání, eKniha
188 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2365-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/05
Kč 306,–
Odkaz koš
Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu
Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu
v letech 1939-1941

e-Kniha

Fabiánková Klára
e-kniha PDF
164 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2224-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/00
Kč 274,–
Odkaz koš
Aplikovaný sociálně psychologický výzkum v organizacích
Aplikovaný sociálně psychologický výzkum v organizacích
Surynek Alois
100 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2119-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2015/00
Kč 109,–
Odkaz koš
Arts Management Digest
Arts Management Digest
Hedvábná Iva
2. přepracované vydání
258 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2293-7
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2019/01
Kč 306,–
Odkaz koš
Audit informačního systému
Audit informačního systému
Svatá Vlasta
158 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2168-8
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2016/00
Kč 378,–
Odkaz koš
Auditing
Auditing
Müllerová Libuše, Králíček Vladimír
2. přepracované vydání
460 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2233-3
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018/05
Kč 498,–
Odkaz koš
Auditing
Auditing

e-Kniha

Müllerová Libuše, Králíček Vladimír, kolektiv
1. vydání, eKniha
460 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2359-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/00
Kč 329,–
Odkaz koš
Business analytika v praxi
Business analytika v praxi
Potančok Martin, Pour Jan, Chramostová Veronika
1. vydání
204 stran A5, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2382-8
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/11
Kč 287,–
Odkaz koš
Cenné papíry-Účtování a zdanění
Cenné papíry-Účtování a zdanění
Odborné materiály a příklady
Skálová Jana
1. vydání
110 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2425-2
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2021/08
Kč 92,–
Odkaz koš
Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení
Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení
Souvislosti a kolize v národním i mezinárodním kontextu
Tepperová Jana
1. vydání
154 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2324-8
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2019/00
Kč 292,–
Odkaz koš
Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení
Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení
Souvislosti a kolize v národním i mezinárodním kontextu

e-Kniha

Tepperová Jana
1. vydání, eKniha
154 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2358-3
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/00
Kč 192,–
Odkaz koš
Daně v účetnictví - I
Daně v účetnictví - I
Müllerová Libuše, Molín Jan
1. vydání
182 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2388-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/00
Kč 235,–
Odkaz koš
Daně v účetnictví II
Daně v účetnictví II
Příklady a testy
Skálová Jana
1. vydání
136 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2426-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2021/09
Kč 137,–
Odkaz koš
Dějiny a společnost
Dějiny a společnost
K některým antickým, středověkým a novověkým pojetím filosofie…
Vlček Miroslav
1. vydání
146 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2253-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2019/00
Kč 228,–
Odkaz koš
Dějiny VŠE v Praze I
Dějiny VŠE v Praze I
Cesta ke vzniku

e-Kniha

Skřivan Aleš, Tóth Andrej
e-kniha PDF
242 stran soubor
ISBN 978-80-245-2196-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/00
Kč 105,–
Odkaz koš
Dějiny VŠE v Praze I.
Dějiny VŠE v Praze I.
Skřivan Aleš, Tóth Andrej
Měkká vazba
ISBN 9788024520681
Vydavatel Oeconomica
Kč 150,–
Odkaz koš
Dějiny VŠE v Praze II
Dějiny VŠE v Praze II
VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu vš, výuky ve stř. Evr.

e-Kniha

Skřivan Aleš, Tóth Andrej
e-kniha PDF
639 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2334-7
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/00
Kč 219,–
Odkaz koš
DĚJINY VŠE V PRAZE II
DĚJINY VŠE V PRAZE II
VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu vš, výuky ve stř. Evr.
Skřivan Aleš, Tóth Andrej
640 stran A5, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2192-3
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/00
Kč 285,–
Odkaz koš
Dějiny VŠE v Praze III
Dějiny VŠE v Praze III
Od reforem přes normalizaci k revoluci
Skřivan Aleš, Hladík Jan
1. vydání
430 stran A5, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2406-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2021/11
Kč 360,–
Odkaz koš
Deutsch im Tourismus
Deutsch im Tourismus
Bednářová Dana
Měkká vazba
ISBN 9788024521411
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2016/00
Kč 147,–
Odkaz koš
Didaktika účetnictví
Didaktika účetnictví
Berková Kateřina, Fišerová Marie
2. aktualizované vydání
118 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2408-5
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2021/00
Kč 265,–
Odkaz koš
Didaktika základů ekonomiky
Didaktika základů ekonomiky
Králová Alena
Měkká vazba
ISBN 9788024519647
Vydavatel Oeconomica
Kč 256,–
Odkaz koš
Domácnosti v Česku
Domácnosti v Česku
Změny rodinného chování po roce 1989
Nývlt Ondřej
1. vydání
124 stran A5, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2351-4
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/09
Kč 248,–
Odkaz koš