Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

eKnihy
Aktuální otázky v oblasti správy společností
Aktuální otázky v oblasti správy společností
Corporate Governance

e-Kniha

Kubíček Aleš
1. vydání, eKniha
188 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2365-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/05
Kč 306,–
Odkaz koš
Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu
Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu
v letech 1939-1941

e-Kniha

Fabiánková Klára
e-kniha PDF
164 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2224-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/00
Kč 274,–
Odkaz koš
Auditing
Auditing

e-Kniha

Müllerová Libuše, Králíček Vladimír, kolektiv
1. vydání, eKniha
460 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2359-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/00
Kč 329,–
Odkaz koš
Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení
Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení
Souvislosti a kolize v národním i mezinárodním kontextu

e-Kniha

Tepperová Jana
1. vydání, eKniha
154 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2358-3
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/00
Kč 192,–
Odkaz koš
Dějiny VŠE v Praze I
Dějiny VŠE v Praze I
Cesta ke vzniku

e-Kniha

Skřivan Aleš, Tóth Andrej
e-kniha PDF
242 stran soubor
ISBN 978-80-245-2196-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/00
Kč 105,–
Odkaz koš
Dějiny VŠE v Praze II
Dějiny VŠE v Praze II
VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu vš, výuky ve stř. Evr.

e-Kniha

Skřivan Aleš, Tóth Andrej
e-kniha PDF
639 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2334-7
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/00
Kč 219,–
Odkaz koš
Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě
Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě

e-Kniha

Procházka David
1. vydání, eKniha
pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2360-6
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/00
Kč 250,–
Odkaz koš
Ekonomie pro přijímací zkoušky
Ekonomie pro přijímací zkoušky
a na navazující magisterské studium na VŠE v Praze

e-Kniha

Sirůček Pavel
1. vydání, eKniha
314 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2367-5
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/05
Kč 190,–
Odkaz koš
Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists
Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists

e-Kniha

Žárová Marcela, Peprníčková Mariana, Vašek Libor, Vácha Petr
78 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2414-6
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2021/00
Kč 140,–
Odkaz koš
Foreign Direct Investment and Investment Policy
Foreign Direct Investment and Investment Policy

e-Kniha

Černá Iveta, Müller David, Štěrbová Ludmila
1. vydání, eKniha
94 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2355-2
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/00
Kč 123,–
Odkaz koš
Fúze a akvizice
Fúze a akvizice
Proces nákupu a prodeje firem

e-Kniha

Hlaváč Jiří
1. vydání
134 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2373-6
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/05
Kč 102,–
Odkaz koš
Global production networks in Central European Countries
Global production networks in Central European Countries
The case of the Visegrad Group

e-Kniha

Vlčková Jana
1. vydání, eKniha
188 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2356-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/00
Kč 248,–
Odkaz koš
History of the University of Economics I
History of the University of Economics I
The History of Economic Higher Education in the Czech Lands

e-Kniha

Skřivan Aleš, Tóth Andrej
e-kniha PDF
170 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2266-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2019/00
Kč 466,–
Odkaz koš
Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933–1939
Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933–1939

e-Kniha

Johnson Zdenka
e-kniha PDF
stran soubor
ISBN 978-80-245-2221-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/00
Kč 519,–
Odkaz koš
International Business Operations
International Business Operations

e-Kniha

Sato Alexej, Halík Jaroslav, Hinčica Vít
1. vydání, eKniha
168 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2362-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/05
Kč 187,–
Odkaz koš
Jak na případové studie – Stručný průvodce k výuce pomocí PS, psaní PS
Jak na případové studie – Stručný průvodce k výuce pomocí PS, psaní PS

e-Kniha

Lorenc Miroslav
e-kniha PDF
pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2017-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2014/00
Kč 60,–
Odkaz koš
Manažerské účetnictví I.
Manažerské účetnictví I.
Případové studie a příklady (pro kurzy 1MU305 a 1MU211)

e-Kniha

Šoljaková Libuše, kolektiv
1. vydání
248 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2409-2
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2021/00
Kč 140,–
Odkaz koš
Maturujeme z německého jazyka
Maturujeme z německého jazyka

e-Kniha

Kostnerová Ilona, Mohn Volker
e-kniha
268 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-87865-28-6
Vyšlo 2016/05
Kč 223,–
Odkaz koš