Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Finance – Účetnictví
Abeceda mzdové účetní 2022
Abeceda mzdové účetní 2022
Šubrt Bořivoj, Leiblová Zdeňka, Příhodová Věra, Skoumalová Alena, Daněk Antonín, Ztratil Michal, Přikrylová Helena, Šupčíková Lada, Dorčáková Jana, Mi
32. aktualizované vydání
688 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-7554-349-3
Vydavatel Anag
Vyšlo 2022/01
Kč 729,–
Odkaz koš
ABECEDA účetnictví pro podnikatele 2021
ABECEDA účetnictví pro podnikatele 2021
Chalupa Rostislav, Kadlec Jiří, Pilátová Jana, Procházková Dagmar, Sedlák Roman, Skálová Jana, Vlach Pavel
18. aktualizované vydání
448 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-7554-316-5
Vydavatel Anag
Vyšlo 2021/00
Kč 669,–
Odkaz koš
Cenné papíry-Účtování a zdanění
Cenné papíry-Účtování a zdanění
Odborné materiály a příklady
Skálová Jana
1. vydání
110 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2425-2
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2021/08
Kč 92,–
Odkaz koš
Cestovní náhrady v 350 příkladech 2022
Cestovní náhrady v 350 příkladech 2022
Janoušek Karel
12. aktualizované vydání
464 stran A5, Měkká vazba
ISBN 978-80-7554-346-2
Vydavatel Anag
Vyšlo 2022/01
Kč 489,–
Odkaz koš
Daně v účetnictví - I
Daně v účetnictví - I
Müllerová Libuše, Molín Jan
1. vydání
182 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2388-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/00
Kč 235,–
Odkaz koš
Didaktika účetnictví
Didaktika účetnictví
Berková Kateřina, Fišerová Marie
2. aktualizované vydání
118 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2408-5
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2021/00
Kč 265,–
Odkaz koš
Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists
Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists

e-Kniha

Žárová Marcela, Peprníčková Mariana, Vašek Libor, Vácha Petr
78 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2414-6
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2021/00
Kč 140,–
Odkaz koš
Finanční účetnictví
Finanční účetnictví
Obecné otázky
Janhuba Miloslav, Míková Marie, Roubíčková Jaroslava, Zelenka Vladimír
1. vydání
304 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-7400-614-2
Vydavatel C.H. Beck
Vyšlo 2016/10
Kč 490,–
Odkaz koš
Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016
Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016
(podnikatelské subjekty)
Randáková Monika, kolektiv
1. vydání
270 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2289-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018/00
Kč 202,–
Odkaz koš
Finanční účetnictví veřejného sektoru
Finanční účetnictví veřejného sektoru
Máče Miroslav
1. vydání
608 stran B5, Pevná vazba
ISBN 978-80-271-2002-4
Vydavatel Grada
Vyšlo 2019/01
Kč 589,–
Odkaz koš
Hlavní účetní systémy
Hlavní účetní systémy
IFRS a US GAAP
Jílek Josef
1. vydání
200 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-247-2774-5
Vydavatel Grada
Vyšlo 2018/06
Kč 299,–
Odkaz koš
Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech
Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech
Svobodová Jaroslava
1. vydání
376 stran A5, Měkká vazba
ISBN 978-80-7554-313-4
Vydavatel Anag
Vyšlo 2021/00
Kč 419,–
Odkaz koš
International Accounting Practices
International Accounting Practices
Strouhal Jiří
Měkká vazba
ISBN 9788024520407
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2014/00
Kč 396,–
Odkaz koš
Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři
Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři
Mejzlík Ladislav, Müllerová Libuše, Skálová Jana, Pilátová Jana, Vašek Libor, Šrámková Alice, Liškařová Alena, Vácha Petr, Pelák Jiří, Pospíšilová Pet
1. vydání
384 stran B5, Pevná vazba
ISBN 978-80-271-2216-5
Vydavatel Grada
Vyšlo 2019/05
Kč 389,–
Odkaz koš
Jak číst účetní výkazy
Jak číst účetní výkazy
Základy českého účetnictví a výkaznictví
Šteker Karel, Otrusinová Milana
3. aktualizované vydání
296 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-271-3184-6
Vydavatel Grada
Vyšlo 2021/10
Kč 299,–
Odkaz koš
Manažerské účetnictví
Manažerské účetnictví
Král Bohumil, kolektiv
4. rozšířené a aktualizované vydání
792 stran B5, Pevná vazba
ISBN 978-80-726-1568-1
Vydavatel Management Press
Vyšlo 2019/01
Kč 990,–
Odkaz koš
Manažerské účetnictví I.
Manažerské účetnictví I.
Případové studie a příklady (pro kurzy 1MU305 a 1MU211)

e-Kniha

Šoljaková Libuše, kolektiv
1. vydání
248 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2409-2
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2021/00
Kč 140,–
Odkaz koš
Manažerské účetnictví veřejného sektoru
Manažerské účetnictví veřejného sektoru
Máče Miroslav
1. vydání
512 stran B5, Pevná vazba
ISBN 978-80-271-2003-1
Vydavatel Grada
Vyšlo 2018/09
Kč 559,–
Odkaz koš