Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Pedagogika
Bakalářská a diplomová práce
Bakalářská a diplomová práce
Od zadání po obhajobu
Kapounová Jana, Kapoun Pavel
1. vydání
136 stran A5, Měkká vazba
ISBN 978-80-271-0079-8
Vydavatel Grada
Vyšlo 2017/03
Kč 149,–
Odkaz koš
Dějiny VŠE v Praze I
Dějiny VŠE v Praze I
Cesta ke vzniku

e-Kniha

Skřivan Aleš, Tóth Andrej
e-kniha PDF
242 stran soubor
ISBN 978-80-245-2196-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/00
Kč 105,–
Odkaz koš
Dějiny VŠE v Praze I.
Dějiny VŠE v Praze I.
Skřivan Aleš, Tóth Andrej
Měkká vazba
ISBN 9788024520681
Vydavatel Oeconomica
Kč 150,–
Odkaz koš
DĚJINY VŠE V PRAZE II
DĚJINY VŠE V PRAZE II
VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu vš, výuky ve stř. Evr.
Skřivan Aleš, Tóth Andrej
640 stran A5, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2192-3
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/00
Kč 285,–
Odkaz koš
Didaktika základů ekonomiky
Didaktika základů ekonomiky
Králová Alena
Měkká vazba
ISBN 9788024519647
Vydavatel Oeconomica
Kč 256,–
Odkaz koš
Ekonomická žurnalistika
Ekonomická žurnalistika
Křítková Soňa, Koudelková Petra
Měkká vazba
ISBN 9788024521299
Vydavatel Oeconomica
Kč 226,–
Odkaz koš
Jak na případové studie – Stručný průvodce k výuce pomocí PS, psaní PS
Jak na případové studie – Stručný průvodce k výuce pomocí PS, psaní PS

e-Kniha

Lorenc Miroslav
e-kniha PDF
pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2017-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2014/00
Kč 60,–
Odkaz koš
Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví
Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví
Králová Alena, Berková Kateřina
2. aktualizované vydání
136 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2393-4
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/10
Kč 225,–
Odkaz koš
Metody pedagogického výzkumu
Metody pedagogického výzkumu
Základy kvantitativního výzkumu
Chráska Miroslav
2. aktualizované vydání
256 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-247-5326-3
Vydavatel Grada
Vyšlo 2016/00
Kč 339,–
Odkaz koš
Psychologie lži
Psychologie lži
Mynaříková Lenka
1. vydání
200 stran A5, Měkká vazba
ISBN 978-80-247-5472-7
Vydavatel Grada
Vyšlo 2015/00
Kč 299,–
Odkaz koš
Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností
Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností
2. rozšířené a aktualizované vydání
Bakičová Hana, Jarošová Eva, Lorencová Hana, Amelung Irina
220 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2251-7
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/00
Kč 358,–
Odkaz koš
Sociální andragogika
Sociální andragogika
Andragogika v procesu socializace člověka
Barták Jan, Demjanenko Milan
1. vydání
292 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-247-3997-7
Vydavatel Grada
Vyšlo 2021/00
Kč 379,–
Odkaz koš
Tvorba diplomové práce
Tvorba diplomové práce

e-Kniha

Peterková Jana
1. vydání
82 stran pdf, soubor
ISBN 978-80-245-2375-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2020/05
Kč 20,–
Odkaz koš
Vybr. kap. z pedagogicko-psychologické a didaktické přípr. VŠ učitelů
Vybr. kap. z pedagogicko-psychologické a didaktické přípr. VŠ učitelů
Králová Alena
1. vydání
116 stran A4, Měkká vazba
ISBN 978-80-245-2268-5
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018/08
Kč 190,–
Odkaz koš
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
Machová Jitka, Kubátová Dagmar, kolektiv
2. aktualizované vydání
312 stran B5, Měkká vazba
ISBN 978-80-247-5351-5
Vydavatel Grada
Vyšlo 2016/00
Kč 429,–
Odkaz koš