Kancelář a sklad:
Ekopress, s.r.o., U Líhní 100, PS 82, 142 01 Praha 411, Telefon/Fax: 776 094 472,
e-mail:, http://www.ekopress.cz
Fakturační údaje:
Ekopress, s.r.o., K Oboře 578, Osnice, 252 42 Jesenice, IČO: 61062529, DIČ: CZ61062529,
číslo účtu: 7495450207/0100

EKOPRESS – Velkoobchodní nabídka
k 1. 4. 2020
A Guide to Active English Conversation | Průvodce aktivní anglickou konverzací | Sergěj Tryml | 2002/11 | Kč 490,–
Active English Grammar | 2. vydání | Sergěj Tryml | 2005/05 | Kč 489,–
Administrativní ceny nemovitostí a jejich vývoj v letech 1964–2013 | Zbyněk Zazvonil | 2013/12 | Kč 295,–
Anglická obchodní korespondence | Angličtina pro hospodářskou praxi | 2. vydání | Milena Bočánková, Miroslav Kalina, Iva Hedvábná | 2004/09 | Kč 225,–
Anglicko-český a česko-anglický slovník cestovního ruchu | Zuzana Míšková | 2007/06 | Kč 260,–
Anglicko-český a česko-anglický slovník Evropské unie | Milena Bočánková, Miroslav Kalina | 2005/09 | Kč 395,–
Anglicko-český frazeologický slovník | Ustálené fráze, expresivní výrazy a idiomy, anglicko-česká přísloví | Milena Bočánková, Miroslav Kalina | 2007/09 | Kč 289,–
Angličtina pro číšníky a kuchaře | Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová | 2015/08 | Kč 365,–
Angličtina v cestovním ruchu | 2. vydání | Zuzana Míšková | 2010/02 | Kč 399,–
Begleiter durch die deutsche Grammatik | Učebnice německé gramatiky s cvičeními a klíčem | Věra Höppnerová | 2015/03 | Kč 429,–
Bydlení a bytová politika | Olga Poláková | 2006/04 | Kč 399,–
Calculation of LTPD sampling plans for inspection by variables | Nikola Kaspříková, Jindřich Klůfa | 2011/10 | Kč 390,–
Classic Jazz Guitar Collection | Jiří Jirmal, Miloslav Klaus | 2003/05 | Kč 254,–
Classic Jazz Guitar Collection II | Jiří Jirmal, Miloslav Klaus | 2004/04 | Kč 254,–
Computation of AOQL variables sampling plans | Nikola Kaspříková, Jindřich Klůfa | 2013/10 | Kč 210,–
Česko-anglický slovník idiomů, hovorových výrazů a přísloví | Milena Bočánková, Miroslav Kalina | 2004/09 | Kč 265,–
Česko-ruský a rusko-český slovník | Pro turismus, gastronomii, hotelnictví | Jelena Celunova, Sylva Tvrdíková | 2013/09 | Kč 279,–
Čolci, pulci a jiné lásky | Pavel Pecina | 2019/12 | Kč 290,–
Denní obchodování na finančních trzích | Pavel Šafařík | 2019/10 | Kč 280,–
Deutsch an der Uni | Němčina na univerzitě | 3. vydání | Věra Höppnerová | 2014/10. | Kč 369,–
Deutsch im Gespräch | Věra Höppnerová | 2012/10 | Kč 369,–
Deutsch im Tourismus | 2. vydání | Věra Höppnerová | 2014/09 | Kč 395,–
Dynamika úrokových měr a úrokové deriváty | Jiří Málek | 2005/11 | Kč 250,–
E-commerce | Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování | Petr Suchánek | 2012/06 | Kč 220,–
Economy in English | 3. vydání | Zuzana Míšková, kolektiv | 2014/09 | Kč 175,–
Efektivní opakování anglické gramatiky I | Effective Revision of English Grammar I | Sergěj Tryml | 2007/06 | Kč 160,–
Efektivní opakování anglické gramatiky II | Effective Revision of English Grammar II | Sergěj Tryml | 2009/11 | Kč 160,–
Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury | Jaroslav Rektořík, Jaroslav Hlaváč, kolektiv | 2012/02 | Kč 275,–
Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru | 2. vydání | Jaroslav Rektořík, kolektiv | 2007/06 | Kč 320,–
Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů a soutěží | Jan Šíma | 2019/12 | Kč 280,–
Ekonomika veřejného sektoru | František Svoboda, kolektiv | 2017/5 | Kč 289,–
Environmentální bezpečnost | Kolektiv autorů | 2015/10 | Kč 229,–
Finanční ekonometrie | 2. vydání | Tomáš Cipra | 2014/09 | Kč 620,–
Finanční modely | Koncepty, metody, aplikace | 3. vydání | Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý | 2013/04 | Kč 350,–
Francouzština v hospodářství | 2. vydání | Zora Kidlesová, Janka Priesolová | 2010/10 | Kč 390,–
Francouzština v podnikové a obchodní praxi | 2. vydání | Jana Kozmová, Pierre Brouland | 2010/10 | Kč 395,–
Goodwill | Principy vykazování v podniku | Vladimír Zelenka | 2006/12 | Kč 320,–
Chrousti na zábradlí balkónu | Vzpomínky na dětství | Pavel Pecina | 2017/03 | Kč 250,–
Informační podpora podnikových procesů | Roman Šperka | 2019/10. | Kč 320,–
Informatika | Jindřich Kaluža, Ludmila Kalužová | 2012/04 | Kč 230,–
Investiční rozhodování a dlouhodobé financování | 3. přepracované a rozšířené vydání | Josef Valach, kolektiv | 2011/09 | Kč 590,–
Jak se stát ještě lepším manažerem | Kompletní soupis osvědčených technik a nezbytných dovedností | Michael Armstrong | 2006/01 | Kč 320,–
Jak se žije v České republice | Průvodce pro cizince | Jelena Celunova, Sylva Tvrdíková | 2016/09 | Kč 165,–
Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví | Tomáš Cipra | 2003/02 | Kč 330,–
Karel Vlach | 50 let života s hudbou | 2. vydání | Lubomír Dorůžka, Miloslav Ducháč | 2002/12 | Kč 269,–
Konsolidace účetních výkazů | Principy a praktické aplikace | 2. aktualizované vydání | Vladimír Zelenka, Marie Zelenková | 2018/05 | Kč 690,–
KONTAKTE – Deutsche Konversation | Aktivní německá konverzace | Věra Höppnerová | 2005/11 | Kč 439,–
Kouzla Krkonoš a první republiky | Pavel Pecina | 2018/09 | Kč 210,–
Království značky | Největší omyly a úspěchy všech dob | Matt Haig | 2006/12 | Kč 356,–
Krizový management podniku pro 21. století | Šárka Zapletalová, kolektiv | 2012/10 | Kč 249,–
Krizový management ve veřejné správě | Teorie a praxe | Jaroslav Rektořík, kolektiv | 2004/08 | Kč 325,–
Krizový management: Případové bezpečnostní studie | Miroslav Mareš, Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský, kolektiv | 2013/11 | Kč 290,–
Kvalita a zákazník | Pavel Blecharz | 2015/09 | Kč 226,–
Logistická centra na globálním trhu | Xenie Lukoszová, Ondrej Stopka | 2019/05 | Kč 289,–
Logistické technologie v dodavatelském řetězci | Xenie Lukoszová, Kolektiv autorů | 2012/12 | Kč 220,–
Logistika pro manažery | Antonín Stehlík, Josef Kapoun | 2008/02 | Kč 327,–
Logistika pro obchod a marketing | Xenie Lukoszová | 2020/02 | Kč 235,–
Makroekonomická gramotnost | Jak pochopit hospodářskou politiku státu | Martin Pernica, Vladimír Šefčík | 2012/02 | Kč 259,–
Management svlečený do naha | Co vás v žádné škole nenaučí | Jo Owen | 2008/04 | Kč 245,–
Manažerské metody ve veřejném sektoru | Teorie, praxe a metodika uplatnění | 2. vydání | František Ochrana | 2007/03 | Kč 279,–
Manažerské rozhodování | Postupy, metody a nástroje | 3. vydání | Jiří Fotr, Lenka Švecová, kolektiv | 2016/12 | Kč 540,–
Marketing hotelových služeb | 2. vydání | Alžbeta Kiraľová | 2006/04 | Kč 250,–
Marketingové řízení památkových objektů | Petr Dostál, Jitka Černá, kolektiv | 2014/11 | Kč 269,–
Matematické praktikum | Sbírka řešených příkladů z matematiky pro studenty vysokých škol | Miloš Kaňka | 2010/09 | Kč 319,–
Matematika - Vše pro přípravu k přijímacím zkouškám na VŠE, 2019 | Jindřich Klůfa | 2019/10 | Kč 239,–
Matematika pro bakalářské studium | František Jirásek, Josef Benda | 2006/09 | Kč 450,–
Matematika pro bakalářské studium na VŠE | Jindřich Klůfa | 2019/08 | Kč 325,–
Matematika stavebního spoření | Petr Kielar | 2010/06 | Kč 219,–
Mathematics for economic universities | Jindřich Klůfa, Nikola Kaspříková | 2013/10 | Kč 489,–
Maturujeme z německého jazyka | Ilona Kostnerová, Volker Mohn | 2016/12. | Kč 319,–
Media Relations není manipulace | Kolektiv autorů | 2004/09 | Kč 195,–
Měření rizika ve financích | Luděk Ambrož | 2011/10 | Kč 319,–
Metody oceňování podniku | 4. vydání | Miloš Mařík, kolektiv | 2018/02 | Kč 629,–
Metody oceňování podniku pro pokročilé | Hlubší pohled na vybrané problémy | 2. vydání | Miloš Mařík, kolektiv | 2018/09 | Kč 640,–
Mezinárodní oceňovací standardy 2017 | International Valuation Standards 2017 | ASA Europe | 2018/06 | Kč 360,–
Mezinárodní politika | 5. vydání | Oskar Krejčí | 2014/10 | Kč 780,–
Mikroekonomie 1 – pro bakalářské studium | Ivana Faltová Leitmanová, Jiří Alina, Filip Petrách, Jaroslav Šetek, Tomáš Volek | 2019/02 | Kč 250,–
Modelování dat v informačních systémech | Jindřich Kaluža, Ludmila Kalužová | 2011/12 | Kč 219,–
Moderní učebnice němčiny | Nové vydání | Věra Höppnerová | 2016/09. | Kč 499,–
Moderní učebnice němčiny - Pracovní sešit | Věra Höppnerová | 2016/09. | Kč 158,–
Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru | František Ochrana | 2005/11 | Kč 260,–
Němčina v hospodářství | 4. vydání | Věra Höppnerová, Jaroslava Kernerová | 2008/09 | Kč 359,–
Nemluv! Naslouchej! | Základy a principy úspěšné komunikace (nejen) v zaměstnání | Theo Theobald, Cary Cooper | 2006/09 | Kč 219,–
Obchodujeme německy | 5. vydání | Věra Höppnerová, kolektiv | 2013/10 | Kč 360,–
Obchodujeme německy – poslechová cvičení | Audiokazety 2 ks | Věra Höppnerová | Kč 280,–
Oceňování nehmotných aktiv | Pavel Svačina | 2010/06 | Kč 289,–
Odhad hodnoty nemovitostí | Zbyněk Zazvonil | 2012/12 | Kč 460,–
Opravné statistické přejímky | Jindřich Klůfa | 2009/01 | Kč 350,–
P3M – Řízení projektu, programu a portfolia | Petr Řeháček | 2019/04 | Kč 319,–
Peníze, výnosy a rizika | Příručka investiční strategie | 2. vydání | Pavel Kohout, Martin Hlušek | 2002/01 | Kč 365,–
Penze: kvantitativní přístup | Tomáš Cipra | 2012/11 | Kč 540,–
Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích | Šárka Zapletalová | 2015/02 | Kč 250,–
Pojednání o lidském myšlení | 2004/12 | Kč 210,–
Pojednání o lidském myšlení II | 2006/12 | Kč 260,–
Pojednání o lidském myšlení III | 2010/05 | Kč 229,–
Pojistná matematika | Teorie a praxe | 2. vydání | Tomáš Cipra | 2006/11 | Kč 480,–
Pojištění a pojišťovnictví | Eva Ducháčková | 2015/12 | Kč 369,–
Pojišťovnictví | Teorie a praxe | Kolektiv autorů | 2006/09 | Kč 340,–
Politická psychologie | Oskar Krejčí | 2004/05 | Kč 420,–
Poradenství | Založení a řízení poradenské firmy | Pavel Blecharz, Hana Štverková, Dagmar Zindulková | 2013/10 | Kč 239,–
Praktický marketing | Monika Pavlíčková | 2004/04 | Kč 231,–
Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou | 2. vydání | Tomáš Cipra | 2015/12 | Kč 389,–
Programové financování a hodnocení veřejných výdajů | František Ochrana | 2006/05 | Kč 270,–
Projektové řízení podle PMI | Petr Řeháček | 2013/06 | Kč 239,–
Příliš inteligentní na to být šťastný? | Výjimečná inteligence: dar či prokletí? | Jeanne Siaud-Facchin | 2017/04 | Kč 319,–
Připravujeme životopis | Jak zvýšit své šance na získání zaměstnání, o které se ucházíte | Rebecca Corfield | 2005/09 | Kč 169,–
Příručka úspěšného obchodování na komoditních trzích | Pro začínající investory | Petr Tmej, Romana Křížová | 2014/10 | Kč 269,–
Rizika bank a jejich regulace | Naďa Blahová | 2018/10 | Kč 395,–
Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II | Tomáš Cipra | 2015/12 | Kč 640,–
Rozličné úvahy | 2014/06 | Kč 159,–
Ruská konverzace | Marie Horvátová | 2011/03 | Kč 290,–
Ruská konverzace – poslechová cvičení | Audiokazeta 1 ks | Marie Horvátová | Kč 169,–
Ruská korespondence a jednání | Pro hospodářskou praxi | Marie Horvátová, Marcela Hutarová | 2001/05 | Kč 190,–
Ruská obchodní korespondence | 2. vydání | Marcela Hutarová, Vladimír Hucl | 2002/5 | Kč 229,–
S.U.M.O. | Zmlkni a pokračuj | Paul McGee | 2007/10 | Kč 229,–
Savoir-Vivre na obchodních cestách | Průvodce světem mezinárodních zvyklostí | Ewa Pernal | 2005/09 | Kč 280,–
Sbírka písemných prací ke zkoušce z matematiky na VŠE v Praze | Lada Eliášová, Miloš Kaňka | 2011/01 | Kč 165,–
Sbírka řešených příkladů z matematiky pro studenty vysokých škol | Miloš Kaňka | 2009/10 | Kč 296,–
Spekulativní mánie a burzovní krachy | Když svět financí šílí | Pavel Šafařík | 2015/10 | Kč 230,–
Stavební spoření a stavební spořitelny | 2. vydání | Vojtěch Lukáš, Petr Kielar | 2014/01 | Kč 210,–
Superstudent | Jak se stát vynikajícím studentem | Abhishek Thakore | 2008/04 | Kč 189,–
Tajemství vlivu | Život, který si zasloužíte | Nigel Risner | 2007/12 | Kč 260,–
Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích | Jitka Veselá, Martin Oliva | 2015/12 | Kč 359,–
Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů | Nejen pro ekonomy | Kolektiv autorů | 2016/5 | Kč 290,–
The Power of Communication and The Gallery | Jitka Černá, Miriam Margala, Jana Boučková, Olga Trčková | 2018/03 | Kč 680,–
To nejdůležitější, co musíte vědět | ... o vynikajícím řízení, vynikajícím vůdcovství a trvalém os. úspěchu | Marcus Buckingham | 2009/06 | Kč 290,–
Trhy cenných papírů | 2. vydání | Petr Musílek | 2011/01 | Kč 890,–
Úspěšný vůdce | 50 klíčových dovedností | Jo Owen | 2007/12 | Kč 269,–
Veřejná volba a řízení veřejných výdajů | František Ochrana | 2003/08 | Kč 260,–
Veřejné služby | Poskytování, zadávání a hodnocení | František Ochrana | 2007/11 | Kč 279,–
Veřejné zakázky a efektivnost | Jan Pavel | 2013/12 | Kč 195,–
Vitamíny pro ekonomický růst | Pavel Kohout | 2006/05 | Kč 395,–
Vliv globalizace na marketing destinace cestovního ruchu | Alžbeta Kiraľová, Ivo Straka | 2013/11 | Kč 294,–
Wirtschaftsdeutsch Aktuell | Věra Höppnerová | 2010/02 | Kč 239,–
Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek | Ekonomická analýza | František Ochrana | 2008/11 | Kč 230,–
Základy ekonomie sportu | Vladimír Hobza, Jaroslav Rektořík | 2006/04 | Kč 260,–
Základy finančního účetnictví | Jaroslav Sedláček, kolektiv | 2005/09 | Kč 395,–
Základy marketingu a marketingové komunikace v sociálním podniku | Petra Koudelková | 2019/06 | Kč 190,–
Základy moderního řízení kvality | Pavel Blecharz | 2011/09 | Kč 219,–
Zrádná slova v hospodářské němčině | 100 nejčastějších chyb a jak je napravit | Věra Höppnerová | 2019/02. | Kč 219,–
Zrádná slova v němčině | Věra Höppnerová | 2006/11 | Kč 269,–