©EKOPRESS
Projektové řízení podle PMI

Projektové řízení podle PMI

Petr Řeháček

Vyšlo: 2013/06

Provedení: měkká vazba, B5

Stran: 120

Vydavatel: EKOPRESS

ISBN: 978-80-86929-90-3

Cena: Kč 239,–

   Obsah a úvod | Adobe Reader

Kniha je určena pro studium na vysokých školách s ekonomickým a manažerským zaměřením, pro studium procesů životního cyklu projektu, pro vedoucí projektů a členy projektových týmů.

K popisu jednotlivých procesů autor vycházel z metodiky organizace PMI (Project Management Institute).

Metodicky a obsahově je kniha rozdělena do tří částí.

První část knihy PROJEKT A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ pojednává o projektovém řízení a seznamuje čtenáře s různými možnými přístupy k projektovému řízení.

Druhá část knihy PŘÍSTUP K PROJEKTOVÉMU ŘÍZENÍ PODLE PMI se zabývá přístupem k projektovému řízení podle procesů. Je rozdělena do kapitol, které se zabývají jednotlivými procesy projektu. K tomu byla využita metodika PMBOK, která obsahuje 5 procesních skupin a 9 znalostních oblastí.

Třetí část knihy PROCESY PROJEKTU je samotná kombinace procesů z druhé části knihy, ve které je možné sledovat obecné pojetí projektu se zahajovacím procesem projektu, procesem plánování projektu, procesem realizace projektu, procesem operativního řízení projektu (průběžné procesy projektu) a uzavíracím procesem projektu.