©EKOPRESS
Krizový management podniku pro 21. století

Krizový management podniku pro 21. století

Šárka Zapletalová, kolektiv

Vyšlo: 2012/10

Provedení: měkká vazba, B5

Stran: 166

Vydavatel: EKOPRESS

ISBN: 978-80-86929-85-9

Cena: Kč 249,–

   Obsah a úvod | Adobe Reader

Výrazné změny globálního podnikatelského prostředí v průběhu 20. a 21. století vedly ke vzniku nových druhů podnikatelských rizik, a potažmo krizí podnikatelských subjektů, s nimiž nebylo dříve počítáno. Díky těmto změnám začíná vystupovat do popředí zájmu řady ekonomů problematika krizového managementu podniku.

Záměrem publikace je poskytnout komplexní zpracování problematiky krizového řízení podniku a důraz je přitom kladen na možnosti řešení vzniklých krizových situací v podnicích.

Text uvádí čtenáře do problematiky krizového managementu a jeho historického vývoje, vymezuje pojem krize, provádí klasifikací krizových situací, zabývá se jejich vznikem a průběhem a zaměřuje se na manažerskou stránku řízení krizové situace v podniku. Dále jsou probrány otázky krizového plánování a tvorba krizových plánů a scénářů, přiblížena je krizová komunikace a problematika krizového řízení v oblasti veřejné správy.

Výklad je doplněn konkrétními příklady z podnikové praxe a případovými studiemi.

Publikace je určena vysokoškolským posluchačům se zaměřením na oblast managementu a široké odborné veřejnosti, která má zájem o danou problematiku.