©EKOPRESS
Účetnictví obchodních společností v různých právních formách

Účetnictví obchodních společností v různých právních formách

Libuše Müllerová, Michal Šindelář

1. vydání

Vyšlo: 2019

Provedení: měkká vazba, A4

Stran: 180

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2304-0

Kč 239,–

Odkaz koš


Titul Daně v účetnictví u obchodních společností spojuje dvě oblasti (účetnictví a daně), které spolu bezprostředně souvisejí a s nimiž se setkává každá obchodní společnost. Kromě představení základních pravidel účetní a daňové legislativy v první části jsou uvedeny základní způsoby účtování a vykazování přímých a nepřímých daní. Následující kapitoly jsou věnovány jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, rezervy, pohledávky a opravné položky) v návaznosti na splatnou daň a odloženou daň. Závěrečná kapitola uvádí účtování vybraných oblastí u daně z přidané hodnoty. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny stručnými pravidly z účetní a daňové legislativy a následně schématy účtování, které mají pomoci při řešení příkladů. Každou kapitolu pak uzavírá opakovací test.