©EKOPRESS
Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu

Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu

v letech 1939-1941

Klára Fabiánková

e-kniha PDF

Vyšlo: 2017

Provedení: soubor, e-kniha

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 978-80-245-2224-1

Kč 274,–

Odkaz koš


Monografie analyzuje německo-sovětské hospodářsko-politické vztahy v letech 1939–1941 s kontextuálním přesahem do období po německém útoku na Sovětský svaz. Podrobně se věnuje spolupráci totalitních režimů, která nebyla přerušena, i když měla vlastní dynamiku ovlivněnou ideologickými, hospodářskými a politickými podmínkami. Poukazuje na fakt, že ekonomické důvody se zřetelem na zajištění surovinové soběstačnosti nacistického Německa byly jedním z motivů pro zintenzivnění německo-sovětské spolupráce. Kniha nastiňuje okolnosti jednání, hlavní aktéry a motivy vedoucí k uzavření nejdůležitějších obchodních smluv, včetně smlouvy o neútočení z 23. srpna 1939. Rozebírá formy a strukturu vzájemné spolupráce, kvantifikuje sovětské dodávky exportované v daném období do německé ekonomiky a zkoumá faktory plnění smluvních závazků. V závěrečné části se věnuje německé hospodářské situaci na okupovaném území Sovětského svazu v letech 1941–1943 se zřetelem k oblasti dnešní Ukrajiny a Běloruska. Publikace pomůže pochopit specifika sotva dvouletého obchodně-politického vztahu a rovněž odpoví na otázku, zda se Hitlerovi čistě z kvantitativního hlediska vyplatilo ukončit hospodářskou spolupráci a v červnu 1941 zaútočit na Sovětský svaz.