©EKOPRESS
Úvod do filosofie společnosti a dějin

Úvod do filosofie společnosti a dějin

Miroslav Vlček, Miroslav Vacura

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024520391

Kč 165,–

Odkaz koš


Předkládané vydání filosofické čítanky je souhrnem vybraných textů myslitelů reprezentujících problematiku filosofie společnosti a dějin. První uvedená etapa de facto splývá s klasickým rozdělením filosofie – období počíná historicky Platónem a končí někde po polovině 19. století.