©EKOPRESS
Úvod do statistiky

Úvod do statistiky

Hana Řezanková, Tomáš Löster

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024515144

Kč 126,–

Odkaz koš


Cílem učebního textu je seznámit studenty se základy vědního oboru statistika. Skripta se zaměřují jednak na statistické metody a postupy, jednak na problematiku pořizování dat a přípravu datových souborů projejich analýzu pomocí vybraných softwarových produktů. Součástí je řada řešených i neřešených příkladů. Cílem textu je umožnit získání základních znalostí v oblasti analýzy dat jako nástroje ke kvalitnímu rozhodování v ekonomické praxi.