©EKOPRESS
Systém Lisp-Miner

Systém Lisp-Miner

Milan Šimůnek

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024516998

Kč 180,–

Odkaz koš


Tato skripta se zabývají akademickým systémem LISp-Miner vyvíjeným na Fakultě informatiky a statistiky od roku 1996. Důvodem napsání těchto skript je snaha podat širokému okruhu uživatelů informace jako o samotném systému a jeho architektuře, tak i o způsobech jeho ovládání a usnadnit tak uživatelům jeho používání.