©EKOPRESS
Prezentace informací a komunikace

Prezentace informací a komunikace

Vlasta Střížová

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024517148

Kč 243,–

Odkaz koš


Učební text je určen primárně studentům oborově volitelných předmětů magisterského studia na FIS a studentům vedlejší specializace „Komunikace a prezentace informací“ z ostatních fakult. Text je strukturován do šesti základních kapitol: Mezilidská komunikace, Verbální komunikace, Problémy, poruchy a bariéry v komunikaci, Neverbální komunikace, Písemná komunikace, Informační technologie v komunikaci a Mezikulturní komunikace. Cílem je podat teoretický i praktický základ ve výše uvedených oblastech tak, aby student byl schopen správně pracovat s informacemi, uměl je dobře interpretovat a byl schopen je prezentovat v odpovídající formě.