©EKOPRESS
Úvod do umělých neuronových sítí

Úvod do umělých neuronových sítí

Miloš Křivan

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024520247

Kč 100,–

Odkaz koš


Cílem skripta je seznámit čtenáře s funkcí a způsobem učení základních modelů umělých neuronových sítí typu „feedforward“, pracujících v diskrétním čase, takových jako asociativní paměti, kompetiční model s Kohonenovou mapou a vstřícným šířením vah, či vícevrstvý perceptron. Po úvodu seznamujícím s principem funkce biologických neuronových sítí následuje obecná definice umělé neuronové sítě a souvisejících pojmů, dále jsou uvedeny matematické rozbory jednotlivých modelů, aplikovatelných na úlohy klasifikace, rozpoznávání a diagnostika, predikce časových posloupností, komprese a kryptování informací, shlukové analýzy a filtrace šumu.