©EKOPRESS
Programy pro matematické modelování

Programy pro matematické modelování

Josef Jablonský

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024518107

Kč 189,–

Odkaz koš


Učební pomůcku je určena pro studenty stejnojmenného kurzu, který vyučuje katedra ekonometrie. Informuje o aktuálních programových produktech pro řešení lineárních a smíšeně celočíselných optimalizačních úloh od nejjednodušších, jako je Řešitel v MS Excelu, až po profesionální systémy pro podporu modelování, např. LINGO nebo MPL for Windows. Skripta se zabývají rovněž algoritmy, které jsou využívané v optimalizačních systémech.