©EKOPRESS
Inteligentní systémy

Inteligentní systémy

Petr Berka

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024514369

Kč 203,–

Odkaz koš


Inteligentní systémy můžeme chápat jako počítačově řízené systémy, které řeší komplexní úlohy, k jejich řešení lidé využívají svou inteligenci. Ve své nejobecnější podobě inteligentní systémy mohou kombinovat jak znalostní, tak modelový přístup k dosažení různých typicky lidských schopností. Cílem skript je seznámit studenty se základními principy využívanými v umělé inteligenci a inteligentních systémech. K těmto principům patří metody řešení úloh, metody reprezentace a využívání znalostí, metody práce s neurčitostí, metody učení a adaptace a metody komunikace a kooperace. Určeno pro inženýrské studium na VŠE Praha.