©EKOPRESS
Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy

Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy

Zora Kidlesová, Janka Priesolová

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024516929

Kč 180,–

Odkaz koš


Skripta Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy (Rappels grammaticaux pour les étudiants en économie) jsou určena pro studenty odborné francouzštiny na pokročilé úrovni, kteří již ovládají základy normativní mluvnice a chtějí si dále prohloubit znalosti z francouzské syntaxe z hlediska funkčně komunikativního navíc v konfrontaci s češtinou. Probírané mluvnické jevy jsou uvedeny formou přehledných tabulek a schémat, za nimiž následují různé typy cvičení (identifikace daných jevů, jejich doplňování, substituce, transformace a překlad do češtiny). Cílem je poukázat nejen na některé specifické rysy odborné francouzštiny ve srovnání s češtinou, ale i na různorodost vyjadřovacích prostředků pro formulaci určitého záměru, a tak přispět k rozšíření a obohacení komunikativní kompetence v oblasti porozumění i vlastní produkce ve francouzštině.