©EKOPRESS
Textová Cvičebnice ruštiny pro ekonomy I

Textová Cvičebnice ruštiny pro ekonomy I

Marie Horvátová

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024516677

Kč 144,–

Odkaz koš


Skripta jsou určena zejména studentům VŠE pro kurs ruštiny 2RU201. V první části jsou texty z mikro- a makroekonomie, rusko-český slovníček, poznámky Zapamatujte si, upozorňují na různé gramatické a lexikální jevy charakteristické pro odborný jazyk, které se procvičují v následujících cvičeních v oddílu A. Cvičení v oddílu B jsou zaměřena především na obsah textu. Ve druhé části cvičebnice jsou uvedeny základní geografické údaje, územní členění RF, stručná charakteristika některých odvětví ruské ekonomiky a perspektivy rozvoje ruského národního hospodářství.