©EKOPRESS
Francouzština v diplomacii a mezinárodních vztazích

Francouzština v diplomacii a mezinárodních vztazích

Kateřina Dvořáková, Dominika Kovářová, Nicolas Maslowski

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024520087

Kč 235,–

Odkaz koš


Skriptum Francouzština v diplomacii a mezinárodních vztazích (Le Fran?ais de la diplomatie et des relations internationales) je koncipováno primárně pro kurz francouzština v mezinárodních studiích I a II, ale může zaujmout všechny studenty bakalářského i magisterského studia v oboru mezinárodních vztahů a diplomacie. První část přibližuje problematiku mezinárodních vztahů (v historické perspektivě i současném pohledu), oblast diplomacie (v kontextu zahraniční politiky Francie) a pojetí i význam interkulturních odlišností. Jazykově zaměřená druhá část seznamuje studenty s hlavními formami písemné i ústní jazykové produkce využitelné v diplomacii. Třetí část skripta obsahuje odborné texty zaměřené na jednotlivé geografické zóny celého světa i na hlavní témata současné mezinárodní politiky doplněné o cvičení na porozumění textu a na upevnění příslušné slovní zásoby.