©EKOPRESS
Mezinárodní vztahy I - Úvod do studia

Mezinárodní vztahy I - Úvod do studia

Radka Druláková, Zbyněk Dubský, Vladimíra Knotková, Zuzana Trávníčková

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024514499

Kč 85,–

Odkaz koš


Mezinárodní vztahy jsou vědní disciplínou, která nabízí široké spektrum nástrojů usnadňujících porozumění skutečnosti, kterou mezinárodní vztahy obecně představují. Předkládaná skripta jsou určena studentům, kteří se s oborem teprve seznamují a proto je jejich cílem podat základní přehled o oboru, o jeho vývoji a součástech. Z tohoto důvodu byly do skript zařazeny kapitoly pojednávající o teoriích mezinárodních vztahů, mezinárodním právu veřejném, zahraniční politice a bezpečnostních studiích. Tyto součásti lze přitom pro účely analýzy oddělit a zkoumat samostatně.