©EKOPRESS
Finanční analýza a plánování podniku - Cvičebnice

Finanční analýza a plánování podniku - Cvičebnice

Radana Šmídová

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024520513

Kč 105,–

Odkaz koš


Skriptum je zaměřeno na výpočty příkladů tvořící ve finanční analýze základ poznatků ze cvičení. Výklad se opírá o údaje z účetních výkazů dvou fiktivních firem. Příklady z finančního plánování mají formu rastru, do kterého studenti vyplňují plánované údaje. Diskuze pak přispěje k názornému objasnění úlohy finančního rozhodování při řízení podniku.