©EKOPRESS
International Financial Markets

International Financial Markets

Jiří Witzany

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024519029

Kč 234,–

Odkaz koš


Tento anglicky psaný text nabízí finančně dostupný úvodní materiál pro studenty předmětů Mezinárodní finanční trhy (1BP425) a Finanční deriváty (1BP426) na VŠE v Praze. Důraz je kladen na mezinárodní devizové trhy a jejich význam pro analýzu rizika a očekávaného výnosu mezinárodních investic. Zahrnuje rovněž přehled nejdůležitějších mezivládních finančních institucí a klíčových hráčů na poli globálních investic. Toto druhé vydání se hlouběji zabývá finanční krizí, která započala v roce 2007. This text provides an English written and financially accessible introductory material for students attending the courses International Financial Markets (1BP425) or Financial Derivatives (1BP426) at the University of Economics in Prague. Emphasis is given to the foreign exchange markets and their importance in international investments analysis of risk and expected return. It also includes an overview of the most important inter-governmental financial institutions and of the key players in the global investment process. The second edition covers in more depth the financial crisis that has started in 2007.This text provides an English written and financially accessible introductory material for students attending the courses International Financial Markets (1BP425) or Financial Derivatives (1BP426) at the University of Economics in Prague. Emphasis is given to the foreign exchange markets and their importance in international investments analysis of risk and expected return. It also includes an overview of the most important inter-governmental financial institutions and of the key players in the global investment process. The second edition covers in more depth the financial crisis that has started in 2007.