©EKOPRESS
Didaktika účetnictví

Didaktika účetnictví

Miloslav Rotport, Marie Fišerová, Kateřina Berková

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024520957

Kč 228,–

Odkaz koš


Skripta se zabývají didaktickými otázkami výuky předmětu Účetnictví na středních odborných školách, zejména na obchodních akademiích. V první části jsou didakticky rozebrány dva tematické celky ze základů účetnictví (1. koncentrický okruh). Druhá část se zabývá didaktickým rozborem tří vybraných tematických celků 2. koncentrického okruhu. Třetí část je potom věnována využití projektového a problémového vyučování při výuce účetnictví. Skripta jsou určena pro studující hlavní i vedlejší specializace učitelství ekonomických předmětů, pro studující v doplňkovém pedagogickém studiu absolventů vysokých škol a pro učitele účetnictví na středních školách, zejména na obchodních akademiích.