©EKOPRESS
Účetnictví podnikatelů v různých právních formách

Účetnictví podnikatelů v různých právních formách

Libuše Müllerová, Michal Šindelář

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024520414

Kč 202,–

Odkaz koš


Skriptum je aktualizované z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva, ke které došlo od roku 2014. Nastaly změny terminologické, ale i věcné. Upravují je dva nové zákony:

– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Nový občanský zákoník reguluje vše, co se týká obecného práva občanského, ale upravuje také základní pojmy podnikatelského světa.