©EKOPRESS
Controlling nevládních neziskových organizací

Controlling nevládních neziskových organizací

Ondřej Matyáš, Jakub Stránský

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024517261

Kč 267,–

Odkaz koš


Skripta jsou určena studentům vysokých škol, ale i finančním manažerům, případně dalším pracovníkům neziskových organizací se zájmem o problematiku finančního řízení a controllingu. Skripta přehledným způsobem mapují specifika controllingu jednotlivých projektů neziskových organizací, stejně jako organizace jako celku. Přibližují nástroje řízení, které organizacím umožňují nejen efektivní, ale také transparentní nakládání s finančními prostředky.