©EKOPRESS
Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví

Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví

Alena Králová, Kateřina Berková

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024521237

Kč 210,–

Odkaz koš


Předložená skripta jsou určena pro studenty oboru učitelství odborných ekonomických předmětů ve všech formách studia a pro učitele předmětu ekonomiky a účetnictví na všech středních školách, zejména na obchodních akademiích. Jsou rozdělena do tří částí. První část se zabývá modelováním a plánováním vyučovací jednotky. Zde se mají čtenáři dozvědět, jak přistoupit k naplánování a tvorbě efektivní přípravy vyučovací hodiny, jsou zde naznačeny některé rady pro začínající učitele při jejich prvních pedagogických výstupech. Druhá část je zaměřena na aplikaci vybraných vyučovacích metod na konkrétní učivo z předmětů ekonomika a účetnictví. Ukázky metod jsou seřazeny podle využívaných vyučovacích metod ve školní praxi – od tradičních (verbálně reprodukčních) až po metody z oblasti koncepce problémového vyučování. Ukázky příkladů jsou vyznačeny kurzívou či ohraničením. Třetí část je orientována na simulaci řízení vyučovací jednotky v předmětu ekonomika a účetnictví, zde jsou přiloženy vybrané ukázky metodických materiálů, které mohou posloužit jako vzor při tvorbě prvních příprav začínajících učitelů pro celou vyučovací jednotku, představují též návod pro tvorbu vzorových metodických materiálů.