©EKOPRESS
Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj

Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj

René Wokoun, Jozef Tvrdoň, kolektiv

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024517360

Kč 343,–

Odkaz koš


Publikace Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj je výsledkem společného výzkumného projektu Vysoké školy ekonomické v Praze a Ekonomické university v Bratislavě. Publikace představuje teoretický rámec lokalizace firmy a přímých zahraničních investic včetně dopadů přímých zahraničních investic na regionální ekonomiky. Dále se zaměřuje na vývoj přílivu a regionálního rozložení přímých zahraničních investic v České republice a na Slovensku a s tím souvisícím popisem legislativního, institucionálního a socioekonomického rámce podpory vstupu přímých zahraničních investic do regionálních ekonomik České republiky a Slovenska, včetně analýzy realizace investičních pobídek obou zemí. Další specifické části publikace se zaměřují na problematiku přímých zahraničních investic lokalizovaných v průmyslových zónách, specifika investování v IT sektoru, cestovním ruchu a významu lidských zdrojů. Závěrečné části publikace jsou věnovány rámcovému porovnání podmínek vstupu přímých zahraničních investic do slovenské a české ekonomiky a otázkám role regionální politiky v podpoře vstupu přímých zahraničních investic a podpoře znalostní ekonomiky.