©EKOPRESS
Formování globálního řádu?

Formování globálního řádu?

kolektiv , Zuzana Lehmannová

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024516493

Kč 208,–

Odkaz koš


Proces globalizace se v posledních desetiletích stal jedním ze základních témat sociálních věd. Výzkum konkrétních dimenzí globalizace se v jednotlivých disciplínách, zejména pak v disciplínách ekonomických, rozvíjel velmi intenzivně a postupně se téma globalizace stalo předmětem multidisciplinárních studií. Autoři publikace hledají platformu pro rozvinutí interdisciplinárního výzkumu globalizace jako kvalitativní historické změny uspořádání lidské (socio-kulturní) skutečnosti v celoplanetárním rozměru. Vycházejí z pojetí globalizace jako hluboké historické transformace, jako komplexního procesu formování globálních struktur v jednotlivých oblastech společenského života a mezi těmito oblastmi. Podrobně se pak soustřeďují na oblast ekonomickou a politicko-bezpečnostní. Na základě rozpracovaného systémového přístupu hledají odpovědi na otázky typu: Jaká je současná úroveň globalizace, stupeň globální integrace, míra její komplexity, míra její nerovnováhy? Které struktury vzniklé v tomto procesu jsou stabilnější a které proměnné, kam celý proces směřuje v delším horizontu, jaká je pravděpodobnost jednotlivých alternativ vývoje, zda je možné identifikovat jeho zlomové body? Z hlediska principů systémového přístupu jsou podrobně analyzovány procesy globalizace a úroveň globální integrace v oblastech ekonomické a politicko-bezpečnostní. V těchto oblastech jsou charakterizovány globální institucionálně normativní struktury. Na základě interdisciplinární syntézy je charakterizován proces formování globálního řádu jako kvalitativní historická změna, je sledována její dynamika, formování horizontálního a vertikálního uspořádání sociálních struktur z globálního hlediska a systému global governance jako dimenze tohoto uspořádání.