©EKOPRESS
Subsidiarita v Evropské unii - Právní princip anebo užitečný symbol?

Subsidiarita v Evropské unii - Právní princip anebo užitečný symbol?

Radka Druláková

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024516660

Kč 234,–

Odkaz koš


Předmětem publikace je subsidiarita v Evropské unii jako normativní princip, jehož používání při tvorbě a výkonu komunitárního práva by mělo zajistit optimální a efektivní rozdělení kompetencí mezi jednotlivé úrovně rozhodování (nadnárodní, národní a případně i regionální). Publikace tedy zkoumá jeden ze základních principů dobré zprávy (good governance), kterému v českém prostředí dosud nebyla věnována větší pozornost. Práce nabízí etymologický rozbor pojmu, historický kontext, evoluci zapojování tohoto principu do legislativního rámce ES / EU a především analýzu současného pojetí a praktického uplatňování subsidiarity v Evropské unii.