©EKOPRESS
Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí

Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí

Eva Cihelková, kolektiv

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024517766

Kč 239,–

Odkaz koš


Odborná kniha vznikla v rámci Výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, jenž usiluje o prozkoumání jednoho z klíčových jevů, který bude v blízké i vzdálenější budoucnosti ovlivňovat rozvoj České republiky a její schopnost vyrovnávat se s vývojem nejen svého vnitřního, ale i vnějšího prostředí, a sice vládnutí v nejširším slova smyslu (governance). Klade si za cíl prohloubit inter-disciplinární pohled na governanci, jenž by měl přispět ke specifikaci aktuálních výzev globalizované společnosti a ekonomiky, k přesnějšímu definování pojmu governance, nalezení vazeb mezi dílčími aspekty governance, jakož i k analýze a vyhodnocení dílčích aspektů governance, které je zapotřebí propojit jednotícím prvkem výzev pro systém vládnutí. Kniha pracuje s pojmem governance s vědomím, že kategorie není pro-zatím v české odborné literatuře jednoznačně zavedena, a často se s různými přívlastky používá k zachycení pouze dílčích aspektů správy a řízení.