©EKOPRESS
Evropská ekonomická integrace: Procesy, politiky, governance

Evropská ekonomická integrace: Procesy, politiky, governance

Eva Cihelková, kolektiv

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024518350

Kč 420,–

Odkaz koš


Evropská unie představuje nejhlubší formu ekonomické integrace ve světové ekonomice. Doposud byla často vnímána jako příklad pro regionální seskupení ostatních zemí, avšak vlivem globalizace světové ekonomiky a současné krize se tato percepce mění. Dosavadní stupeň integrace může být při daných společných nástrojích a odlišných ekonomických charakteristikách členských zemí rizikem pro jejich udržitelný ekonomický rozvoj. Zejména v souvislosti s finanční a ekonomickou krizí členské státy řeší, jakým způsobem zlepšit fungování Unie a nastavit novou podobu ekonomické governance. V dané souvislosti tato kniha nabízí komplexní pohled na evropský integrační proces a jeho reakce na vývoj ve světě. Poskytuje teoretický rámec k zachycení hlavních trendů regionální ekonomické integrace; uvádí hlavní milníky integrace na evropském kontinentě jako nástroj k porozumění příčinám, logice, resp. chronologické návaznosti změn v integračních procesech; zkoumá proměňující se institucionální rámec EU, včetně úlohy klíčových orgánů v jejím rozhodovacím procesu; charakterizuje možnosti využití a problémy evropského rozpočtu jako nástroje aktivit EU a přístupy členských států; analyzuje jednotlivé integrační činnosti, týkající se jak vnitřních ekonomických záležitostí Unie – s důrazem na vnitřní trh a hospodářskou a měnovou unii, tak vnějších ekonomických vztahů. Závěrem je bilancován adaptační proces, kterým musely projít nové členské země po vstupu do EU v roce 2004 a 2007.