©EKOPRESS
O PR

O PR

uvedení do public relations

Eliška Novotná, Martin Musil

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024521930

Kč 155,–

Odkaz koš


Publikace s nadhledem uvádí do problematiky Public Relations, kterou zasazuje do širšího, manažersko-sociologického kontextu. Nemá ambice stát se vyčerpávající učebnicí, ale může být dobrým východiskem pro studium problematiky PR. V části Pojednání o PR se čtenář seznámí se vším podstatným „okolo“ PR a ve druhé části s tím, jak se PR dělá. Členění do kapitol s jednotnou strukturou vytváří čtenářsky komfortní prostředí pro všechny, kteří se chtějí či musejí s public relations seznámit nebo si jako praktičtí PRisté ledacos ujasnit.