©EKOPRESS
Řešení problémů v ekonomické analýze

Řešení problémů v ekonomické analýze

Miroslav Zajíček, Karel Zeman

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024517278

Kč 333,–

Odkaz koš


Kniha sestává z deseti mikroekonomických a pěti makroekonomických příkladů s komplexním řešením, matematickými důkazy a ekonomickou interpretací výsledků. Jejím cílem je poskytnout studentům možnost aplikovat poznatky matematické ekonomie při řešení ekonomických problémů. Slouží tak jako komplement ke klasickým učebnicím a jako inspirace pro cvičení v předmětech mikroekonomie. Kniha je rozdělena do dvou částí. V první jsou rozebrány ryze mikroekonomické problémy. Druhá část se zabývá výlučně dynamickou optimalizací v makroekonomické teorii.