©EKOPRESS
Aplikovaná ekonometrie teorie a praxe

Aplikovaná ekonometrie teorie a praxe

Roman Hušek

Provedení: měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024516233

Kč 260,–

Odkaz koš


Na odborný knižní trh se dostává kniha Aplikovaná ekonometrie – Teorie a praxe, jejíž autor, známý český ekonometr a profesor na VŠE v Praze, využil své bohaté teoretické znalosti a dlouholeté pedagogické zkušenosti k zpracování monografie a vysokoškolské učebnice z oblasti praktické či aplikované ekonometrické analýzy.

Publikace, která je jedinou svého druhu v ČR, obsahuje teoretické (mikro i makro) ekonomické problémy, jejich formulaci, praktické modelové řešení moderními metodami ekonometrické analýzy s využitím sofistikovaných softwarových produktů a ekonomickou interpretaci výsledků s ohledem na jejich implementaci v ekonomické praxi.

Kniha zahrnuje relativně široký obsah standardních i složitějších problémů z oblasti dynamické analýzy poptávky po předmětech dlouhodobé spotřeby, statických i dynamických produkčních a spotřebních funkcí, modelů poptávky po penězích a cílování inflace, pravděpodobnostních modelů binární i multinomické diskrétní volby, včetně konstrukce, odhadu a využití rozsáhlých ekonometrických makromodelů v naší i zahraniční hospodářské praxi. Zařazena byla i problematika analýzy a prognózy volatility finančních časových řad, praktické aplikace modelů vektorových autoregresí a korekce chyby, využití kointegrační analýzy nebo Grangerovy kauzality.

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku kvantitativní ekonomické analýzy a teoretické i praktické ekonometrie, tj. studentům ekonomických oborů vysokých škol, pracovníkům hospodářské praxe a ekonomického výzkumu.