©EKOPRESS
Management

Management

POSLEDNÍ KUS!

František Bělohlávek, Pavol Košťan, Oldřich Šuleř

Business books

Vyšlo: 2006

Provedení: pevná vazba, A4

Stran: 724

Vydavatel: Computerpress

ISBN: 80-251-0396-X

1 200,–  běžná cena
Kč 1 080,–  sleva 10 %

Odkaz koš


Publikace je určena: * manažerům, kterým poskytne detailní, vyčerpávající a systematicky uspořádané informace o tom, jak řídit a vést pracovníky * studentům na podnikatelských a obchodních fakultách, jako první takto obsahově i formálně zpracovaná česká učebnice. Dozvíte se: * co spadá pod pojem management * jaké existují teorie řízení a přístupy k řízení * že role každého jedince v organizaci je jedinečná a jak vytvářet harmonické vztahy mezi lidmi ve firmě * co je organizační kultura a jak řídit např. kulturní změny * jak má probíhat efektivní plánování, jaké jsou jeho zásady * proč by měla být organizační struktura optimální a jak toho dosáhnout * jaké slabiny kontrolních procesů se v praxi vyskytují nejčastěji a jak se jim vyhnout * které metody můžete využít při stanovování strategie organizace * jak řídit firmu marketingově, co vám prozradí tzv. vnitřní i vnější analýza * které činnosti zahrnuje finanční řízení * proč řízení lidských zdrojů patří k nejdůležitějším, jak hodnotit i rozvíjet pracovníky * jaké známe nástroje a metody řízení jakosti * že logistika ovlivňuje řadu dalších firemních činností, jak logistické procesy vyvážit * z jakých příčin vznikají v organizaci krize a jak je co nejúčelněji eliminovat * které taktiky, kroky i techniky se osvědčují při zavádění a řízení změn * jaké jsou klasické znaky špatně řízeného času, jak se vyhnout špatným návykům * jak efektivně komunikovat a vhodně motivovat * proč není na první pohled snadné připravit a provést prezentaci tak, aby co nejlépe splnila svůj účel * že delegování má svá pravidla a jak při něm správně postupovat * které typy koučování se nám nabízejí a pro jaké situace se nejlépe hodí * jak rozhodovat a řešit problémy, jaké techniky a styly můžeme kdy využít Kniha nabízí množství příkladů z českého a slovenského prostředí, v textu se setkáte s příběhy, které proběhly v domácích firmách, s lidmi, jež autoři potkali během své poradenské praxe. Publikace je pestře členěna, aby čtenář problematiku co nejlépe pochopil. Výklad jej seznámí s poznatky v oblasti, otázky se snaží aplikovat naučené vědomosti na problémy. Případové studie si již žádají, aby čtenář téma zvládl a byl schopen samostatně postupovat v reálných podmínkách. Otázky k případové studii jej navádějí při řešení případové studie a možné modely řešení nalezne potom na konci knihy. A navíc! Titul nabízí desítky interview s řediteli a manažery, kteří sdělují své vlastní a neocenitelné zkušenosti.