©EKOPRESS
Výchova k finanční gramotnosti

Výchova k finanční gramotnosti

Lukáš Istenčin, Jitka Kašová

učebnice

Vyšlo: 2012

Provedení: měkká vazba, A4

Stran: 104

Vydavatel: Fraus

ISBN: 978-80-7238-107-4

109,–  běžná cena
Kč 95,–  sleva 13 %

Odkaz koš


Učebnice - zvyšuje úroveň ?nanční gramotnosti nejen žáků, ale i pedagogického sboru a rodičů - pomáhá k osvojení potřebných dovedností pro osobní i profesní život - žáci se naučí spravovat osobní a rodinné ?nance a orientovat se ve světě ?nančních nabídek a produktů - její obsah je vhodné zařazovat jednak do jednotlivých vyučovacích předmětů (zejména do matematiky, občanské výchovy a základů společenských věd), jednak je možné jej vyučovat jako samostatný povinně volitelný předmět - obsahuje kvalitní doprovodné fotografie a zábavné ilustrace - je podpořena řadou seminářů vedených vyškolenými lektory (zkušení pracovníci AISIS) Učivo je rozděleno do 12 samostatných lekcí, které zahrnují témata: Hospodaření domácnosti Dovolená Kupujeme auto Svět peněz Náklady na bydlení Nové bydlení Zodpovědné zadlužování Výhodné nakupování Spoření a investice Smlouvy (jejich pořadí není závazně dané a tvoří tedy samostatné celky) Děti si budou umět získat dostatek důvěryhodných informací, vyznají se v základní finanční terminologii, nabízených ?nančních produktech a službách, uvědomí si důsledky svého rozhodnutí a nenechají se zmanipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami.