©EKOPRESS
Marketing

Marketing

Marcela Zamazalová

2. přepracované a doplněné vydání

Vyšlo: 2010/06

Provedení: měkká vazba, B5

Stran: 528

Vydavatel: C. H. Beck

ISBN: 978-80-7400-115-4

Kč 630,–

Odkaz koš


Přestože se řada základních marketingových principů nemění a podstata marketingu setrvává, mění se prostředí, v němž firmy působí, vyvíjejí se a zdokonalují metody tvorby marketingových strategií i jednotlivé nástroje marketingu. Nové vydání úspěšné učebnice vymezuje základní marketingové nástroje a jim odpovídající marketingové politiky, současně ukazuje na vzájemné souvislosti. Učebnice je členěna do šesti hlavních oddílů: Pojetí marketingu a marketingového řízení, Analýza marketingových příležitostí, Výběr cílových trhů, Marketingové nástroje, Marketingové aplikace, Moderní trendy v marketingu. V novém vydání autoři doplnili text o nové poznatky a jevy, které v oblasti marketingu nastaly. Text byl také rozšířen o dvě nové kapitoly, jedna je zaměřena na sociální marketing a druhá se zabývá novými trendy a bariérami v marketingu.