©EKOPRESS
Konsolidace účetních výkazů

Konsolidace účetních výkazů

Principy a praktické aplikace

Vladimír Zelenka, Marie Zelenková

Vyšlo: 2013/11

Provedení: měkká vazba, B5

Stran: 434

Vydavatel: EKOPRESS

ISBN: 978-80-86929-95-8

Cena: Kč 540,–

   Obsah a úvod | Adobe Reader

Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční metody umožní čtenáři zvládnout nejen základní algoritmy potřebné pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů, ale rovněž poskytuje teoretický základ dané problematiky.

Text publikace vychází především z aktuálních znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ale většina problematiky je vysvětlována rovněž v obecné rovině, což činí publikaci odolnější vzhledem ke změnám aktuální podoby účetní standardizace. Kde je to podstatné, je uvedeno srovnání s aktuální úpravou konsolidací v České republice. Kniha obsahuje velké množství jak dílčích, tak i komplexních příkladů, které poskytnou inspiraci pro sestavení konsolidované závěrky v praxi.

Přestože rozsah textu jakožto repetitoria a praktika v jednom nedává prostor pro všechny oblasti konsolidace a ekvivalenční metody, publikace umožní čtenáři danou problematiku pochopit a získat vědomosti o tom, jak sestavit konsolidované účetní výkazy.

Kniha dobře poslouží jako studijní materiál pro výuku konsolidovaných účetních závěrek na vysokých školách, pro přípravu na vstup do auditorské profese, pro vzdělávání účetních odborníků i pro další formy vzdělávání. Vedoucím účetním pracovníkům pomůže při sestavování konsolidovaných účetních závěrek. Finančním manažerům a jiným ekonomickým vedoucím pracovníkům umožní pochopit podstatu čísel podávaných konsolidovanými výkazy tak, aby volili správná rozhodnutí ve své řídící práci.

Obsahem publikace je:

  • Vymezení konsolidačního celku
  • Konsolidační koncepce
  • Metody konsolidace a ekvivalenční metoda
  • Konsolidace rozvahy, výkazu o úplném výsledku, výsledovky, výkazu o změnách ve vlastním kapitálu, konsolidovaná příloha
  • Řešení vnitroskupinových vztahů
  • Problematika dividend v konsolidaci a ekvivalenční metodě
  • Změny ve výši podílu
  • Odložená daň v konsolidaci
  • Dekonsolidace